Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

TAIKO

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-50 1.1KW

Giá: 27.830.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-80 2.2KW

Giá: 37.020.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-100 4KW

Giá: 45.180.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-80 7.5KW

Giá: 40.580.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-100 15KW

Giá: 53.120.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260