Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124

Mr.Kiên

0901 375 836

Ms Diễm Thúy

0963.231.030

TAIKO

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-50 1.1KW

Giá: 27.830.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-80 2.2KW

Giá: 37.020.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-100 4KW

Giá: 45.180.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-80 7.5KW

Giá: 40.580.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-100 15KW

Giá: 53.120.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124

Mr.Kiên

0901 375 836

Ms Diễm Thúy

0963.231.030