Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124 - 028 6264 3048

Mr.Kiên

0901 375 836 - 028 6264 2990

Máy Thổi Khí TSURUMI

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi RSR-50

Giá: 46.367.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi RSR-65

Giá: 49.877.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi RSR-80

Giá: 61.060.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi RSR-100

Giá: 75.610.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi RSR-125

Giá: 110.400.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi RSR-150

Giá: 126.380.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-50

Giá: 23.800.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-65

Giá: 25.000.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-80

Giá: 37.070.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100

Giá: 41.880.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-125

Giá: 62.110.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-150

Giá: 97.840.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-200

Giá: 159.170.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124 - 028 6264 3048

Mr.Kiên

0901 375 836 - 028 6264 2990