Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

MÁY THỔI KHÍ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-65

Giá: 26.852.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-100 4KW

Giá: 45.180.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-80

Giá: 39.815.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100

Giá: 44.987.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-125

Giá: 66.725.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-150

Giá: 105.101.000 VNĐ

may thoi khi tsurumi

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-200

Giá: 170.984.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-80 2.2KW

Giá: 37.020.000 VNĐ


 Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260