Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

Máy Bơm Nước Lưu Lượng PURITY

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước tưới cây PURITY MHF 5B 1HP

Giá KM: 1.360.000 VNĐ

Giá gốc: 1.585.584 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm tưới cà phê PURITY MHF 5BM 1.5HP

Giá KM: 1.920.000 VNĐ

Giá gốc: 2.261.522 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước tưới tiêu PURITY MHF 5AM 2HP

Giá KM: 2.130.000 VNĐ

Giá gốc: 2.497.507 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước đồng ruộng PURITY MHF 6C 1.5HP

Giá KM: 2.220.000 VNĐ

Giá gốc: 2.613.600 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước lưu lượng lớn PURITY MHF 6B 2HP

Giá KM: 2.380.000 VNĐ

Giá gốc: 2.792.488 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm tưới cây PURITY MHF 6A 3HP

Giá KM: 3.110.000 VNĐ

Giá gốc: 3.726.595 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước tưới tiêu PURITY MHF 8C 3HP

Giá KM: 3.240.000 VNĐ

Giá gốc: 3.625.720 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260