Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Phương

0909 576 506 - 028 6266 0944

Máy Bơm Nước Lưu Lượng PURITY

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước tưới cây PURITY MHF 5B 1HP

Giá KM: 1.360.000 VNĐ

Giá gốc: 0 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm tưới cà phê PURITY MHF 5BM 1.5HP

Giá KM: 1.920.000 VNĐ

Giá gốc: 0 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước tưới tiêu PURITY MHF 5AM 2HP

Giá KM: 2.130.000 VNĐ

Giá gốc: 0 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước đồng ruộng PURITY MHF 6C 1.5HP

Giá KM: 2.220.000 VNĐ

Giá gốc: 0 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước lưu lượng lớn PURITY MHF 6B 2HP

Giá KM: 2.380.000 VNĐ

Giá gốc: 0 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm tưới cây PURITY MHF 6A 3HP

Giá KM: 3.110.000 VNĐ

Giá gốc: 0 VNĐ

p 1 8 dan dung copy

Máy bơm nước tưới tiêu PURITY MHF 8C 3HP

Giá KM: 3.240.000 VNĐ

Giá gốc: 0 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Phương

0909 576 506 - 028 6266 0944