Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

BÌNH TÍCH ÁP

1 3 copy

Bình áp lực PURITY YG0.6H24EECSCS 24L

Giá KM: 380.000 VNĐ

Giá gốc: 420.000 VNĐ

1 3 copy

Bình áp lực PURITY YG0.6H50EECSCS 50L

Giá KM: 710.000 VNĐ

Giá gốc: 960.000 VNĐ

1 3 copy

Bình áp lực PURITY YG0.6H100EECSCS 100L

Giá KM: 1.220.000 VNĐ

Giá gốc: 1.800.000 VNĐ

8 9 copy

Bình áp lực PURITY YG0.6M50EECSCS 50L

Giá KM: 710.000 VNĐ

Giá gốc: 960.000 VNĐ

3 11

Bình áp lực VAREM LS 500L 10bar

Giá: 14.970.370 VNĐ

3 11

Bình áp lực VAREM LS 750L 10bar

Giá: 28.833.290 VNĐ

8 9 copy

Bình áp lực PURITY YG1.0M200LECSCS 200L

Giá KM: 4.870.000 VNĐ

Giá gốc: 5.760.000 VNĐ

3 11

Bình áp lực VAREM LS 1000L 10bar

Giá: 47.508.000 VNĐ

8 9 copy

Bình áp lực PURITY YG1.0M300BECSCS 300L

Giá KM: 5.870.000 VNĐ

Giá gốc: 6.840.000 VNĐ

3 11

Bình áp lực VAREM LS 1500L 10bar

Giá: 63.301.200 VNĐ

3 11

Bình áp lực VAREM LS 2000L 10bar

Giá: 129.767.460 VNĐ

12 18 copy

Bình áp lực VAREM CE 200L 16bar

Giá: 13.483.070 VNĐ

12 18 copy

Bình áp lực VAREM CE 300L 16bar

Giá: 16.426.640 VNĐ

12 18 copy

Bình áp lực VAREM CE 500L 16bar

Giá: 26.649.420 VNĐ

12 18 copy

Bình áp lực VAREM CE 750L 16bar

Giá: 34.815.660 VNĐ

12 18 copy

Bình áp lực VAREM CE 1000L 16bar

Giá: 56.971.080 VNĐ

19 22 copy

Bình tích áp Varem 100 L 25 BAR

Giá: 12.870.000 VNĐ

19 22 copy

Bình tích áp Varem 200 L 25 BAR

Giá: 23.595.000 VNĐ

19 22 copy

Bình tích áp Varem 300 L 25 BAR

Giá: 25.740.000 VNĐ

19 22 copy

Bình tích áp Varem 500 L 25 BAR

Giá: 35.392.500 VNĐ

19 22 copy

Bình giãn nở VAREM 60 L 6 BAR

Giá: 2.145.000 VNĐ

19 22 copy

Bình giãn nở VAREM 100 L 6 BAR

Giá: 3.432.000 VNĐ

19 22 copy

Bình giãn nở VAREM 200 L 6 BAR

Giá: 5.930.925 VNĐ

19 22 copy

Bình giãn nở VAREM 300 L 6 BAR

Giá: 8.687.250 VNĐ

19 22 copy

Bình giãn nở VAREM 500 L 6 BAR

Giá: 13.942.500 VNĐ

19 22 copy

Bình giãn nở VAREM 700 L 6 BAR

Giá: 22.522.500 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Diệu Phương

0903 140 124

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260