Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124

Mr.Kiên

0901 375 836

BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA NHẬP KHẨU ITALIA TẠI TPHCM

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM EBARA (NHẬP KHẨU ITALIA)

(Áp dụng từ 01/01/2017 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)

TT

Model

Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)

Công
 suất

Cột áp
M

Lưu lượng Lít/Phút

Đường kính Hút-xả

Gía bán đã bao gồm VAT 10%

Hình ảnh minh họa

KW

HP

MÁY BƠM EBARA CDX  - BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH- BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304, CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG

 

 

 

 

1

Giá máy bơm Ebara CDXM 70/05

220/60

0.37

0.5

20,7-15

20-90

 42-34

       6,091,000

2

Giá máy bơm Ebara CDX70/05

380/60

0.37

0.5

20,7-15

20-90

 42-34

       6,233,000

3

Giá máy bơm Ebara CDXM 90/10

220/60

0.75

1

30,3-19,5

20-110

42-34

       6,935,000

4

Giá máy bơm Ebara CDX 90/10

380/60

0.75

1

30,3-19,5

20-110

 42-34

       7,224,000

5

Giá máy bơm Ebara CDXM 120/07

220/60

0.55

0.75

20,5-12,5

50-180

 42-34

       7,069,000

6

Giá máy bơm Ebara CDX 120/07

380/60

0.55

0.7

20,5-12,5

50-180

 42-34

       7,069,000

7

Giá máy bơm Ebara CDXM 120/12

220/90

0.9

1.2

29,5-19,5

50-160

42-34

       8,402,000

8

Giá máy bơm Ebara CDX 120/12

380/90

0.9

1.2

29,5-19,5

50-160

 42-34

       8,758,000

9

Giá máy bơm Ebara CDXM 120/20

220/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

 49-34

     11,359,000

10

Giá máy bơm Ebara CDX 120/20

380/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

49-34

     11,559,000

11

Giá máy bơm Ebara CDXM 200/12

220/90

0.9

1.2

20.6-12.5

80-250

 49-34

       9,728,000

12

Giá máy bơm Ebara CDX 200/12

380/90

0.9

1.2

20.6-12.5

80-250

49-34

       9,830,000

13

Giá máy bơm Ebara CDXM 200/20

220/90

1.5

2

31-23

80-250

49-34

     11,248,000

14

Giá máy bơm Ebara CDX 200/20

380/90

1.5

2

80-250

80-250

49-34

     11,470,000

MÁY BƠM EBARA 2CDX - BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH-BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BẰNG INOX 304

 

15

Giá máy bơm Ebara 2CDX 70/10

380/60

0.75

1

38.5-27

20-80

 42-34

     10,736,000

16

Giá máy bơm Ebara 2CDX 70/12

380/60

0.9

1.2

44.5-30

20-80

42-34

     10,892,000

17

Giá máy bơm Ebara2 CDX 70/15

380/60

1.1

1.5

52.5-36.5

20-80

42-34

     12,137,000

18

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 70/15

220/60 

1.1

1.5

52.5-36.5

20-80

42-34

     12,226,000

19

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/15

380/60

1.1

1.5

42-30

40-150

 42-34

     12,626,000

20

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 120/15

220/60

1.1

1.5

42-30

40-150

42-34

     12,693,000

21

2Giá máy bơm Ebara CDX 70/20

380/60 

1.5

2

60-44

20-80

42-34

     12,848,000

22

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 70/20

220/60

1.5

2

60-44

20-80

42-34

     12,742,000

23

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/20

380/60

1.5

2

51.5-36.5

40-150

42-34

     14,360,000

24

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 120/20

220/60

1.5

2

51.5-36.5

40-150

42-34

     14,827,000

25

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/30

380/60

2.2

3

59-44

40-150

42-34

     16,894,000

26

Giá máy bơm Ebara 2CDX 200/30

380/60

2.2

3

52-39.5

60-210

49-34

     16,894,000

27

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/40

380/60

3

4

68.5-52

40-150

42-34

     18,450,000

28

Giá máy bơm Ebara 2CDX 200/40

380/60

3

4

62.5-49

60-120

49-34

     18,450,000

29

Giá máy bơm Ebara 2CDX 200/50

380/60

3.7

5

71.5-57.5

60-210

49-34

     20,999,000

MÁY BƠM EBARA CD - BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - THÂN MOTOR VÀ BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304

 

30

Giá máy bơm Ebara CD 70/05

380/60

0.37

0.5

20.7-15

20-90

42-34

       7,847,000

31

Giá máy bơm Ebara CD 90/10

380/60

0.75

1

30.3-19.5

20-110

42-34

       9,358,000

30

Giá máy bơm Ebara CD 70/12

380/60

0.9

1.2

35-26.5

20-80

42-34

     11,003,000

31

Giá máy bơm Ebara CDM 90/10

220/60

1.75

1

30.3-19.5

20-110

42-34

       9,003,000

31

Giá máy bơm Ebara CD120/20

380/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

42-34

     14,715,000

32

Giá máy bơm Ebara CDM 120/20

220/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

42-34

     14,837,000

32

Giá máy bơm Ebara CD 200/20

380/90

1.5

2

31-23

80-250

49-34

     15,071,000

33

Giá máy bơm Ebara CDM 200/20

220/90

1.5

2

31-23

80-250

49-34

     15,164,000

MÁY BƠM EBARA JEX - BƠM TỰ MỒI- BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304

 

34

Giá máy bơm Ebara JEXM 100

220/60  

0.75

1

43-21

5-70

 42-34

       6,513,000

MÁY BƠM EBARA JES  - BƠM TỰ MỒI - THÂN MOTOR VÀ BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304

 

35

Giá máy bơm Ebara JESM 5

220/45

0.37

0.5

28-11.5

5-45

34-34

       5,513,000

36

Giá máy bơm Ebara JEM 100

220/45

0.75

1

43-21

5-70

42-34

       7,358,000

MÁY BƠM EBARA CMA  - BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG

 

 

 

37

Giá máy bơm Ebara CMA 0.50M

220/40

0.37

0.5

20-10.5

20-90

34-34

       3,379,000

38

Giá máy bơm Ebara CMA 0.50T

380/40

0.37

0.5

20-10.5

20-90

34-34

       3,379,000

39

Giá máy bơm Ebara CMA 0.75M

220/40

0.55

0.75

31.5-17.5

20-85

34-34

       4,446,000

40

Giá máy bơm Ebara CMA 0.75T

380/40

0.55

0.75

31.5-17.5

20-85

34-34

       4,446,000

41

Giá máy bơm Ebara CMA 1.00M

220/40

0.75

1

34.5-25.5

20-100

34-34

       4,624,000

42

Giá máy bơm Ebara CMA 1.00T

380/40

0.75

1

34.5-25.5

20-100

34-34

       4,801,000

43

Giá máy bơm Ebara CMA 1.50M

220/90

1.1

1.5

40.5-33

20-110

42-34

       7,758,000

44

Giá máy bơm Ebara CMA 1.50T

380/90

1.1

1.5

40.5-33

20-110

42-34

       7,558,000

45

Giá máy bơm Ebara +CMA 2.00M

220/90

1.5

2

47-38

20-120

42-34

       8,626,000

46

Giá máy bơm Ebara CMA 2.00T

380/90

1.5

2

47-38

20-120

42-34

       8,626,000

47

Giá máy bơm Ebara CMB 1.50M

220/90

1.1

1.5

22.4-16

100-280

60-42

       7,869,000

48

Giá máy bơm Ebara CMB 1.50T

380/90

1.1

1.5

22.4-16

100-280

60-42

       7,713,000

49

Giá máy bơm Ebara CMB 2.00M

220/90

1.5

2

28.7-21

100-28

60-42

       8,936,000

50

Giá máy bơm Ebara CMB 2.00T

380/90

1.5

2

 28.7-21 

 100-280 

 60-42 

       8,825,000

51

Giá máy bơm Ebara CMB 3.00T

380/90

2.2

3

 34.5-27 

 100-280 

 60-42 

       9,492,000

52

Giá máy bơm Ebara CMB 4.00T

380/90

3

4

 45-33.5 

 100-280 

 60-42 

     14,760,000

53

Giá máy bơm Ebara CMB 5.50T

380/90

4

5.5

 54-43 

 100-280 

 60-42 

     16,671,000

54

Giá máy bơm Ebara CMD 3.00T

380/90

2.2

3

 15.4-8.5 

 300-1000 

 76-76 

       9,531,000

55

Giá máy bơm Ebara CMD 4.00T

380/90

3

4

 17.8-10.4 

 300-1100 

 76-76 

     12,898,000

MÁY BƠM EBARA CDA - BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG

 

56

Giá máy bơm Ebara CDA 0.75M

220/40

0.55

0.75

 33-17 

 20-80 

 34-34 

       5,802,000

57

Giá máy bơm Ebara CDA 0.75T

380/40

0.55

0.75

 33-17 

 20-80 

 34-34 

       6,250,000

58

Giá máy bơm Ebara CDA 1.00M

220/40

0.74

1

 39.5-21 

 20-90 

 34-34 

       6,380,000

59

Giá máy bơm Ebara CDA 1.00T

380/40

0.74

1

 39.5-21 

 20-90 

 34-34 

       6,491,000

60

Giá máy bơm Ebara CDA 1.50M

220/90

1.1

1.5

 50.8-27.5 

 20-100 

 42-34 

       9,936,000

61

Giá máy bơm Ebara CDA 1.50T

380/90

1.1

1.5

 50.8-27.5 

 20-100 

 42-34 

       9,936,000

62

Giá máy bơm Ebara CDA 2.00M

220/90

1.5

2

 60.5-32.5 

 20-110 

 42-34 

     10,647,000

63

Giá máy bơm Ebara CDA 2.00T

380/90

1.5

2

 60.5-32.5 

 20-110 

 42-34 

     10,625,000

64

Giá máy bơm Ebara CDA 3.00T

380/90

2.2

3

 60.5-32 

 40-140 

 42-34 

     12,845,000

65

Giá máy bơm Ebara CDA 4.00T

380/90

3

4

 67-48 

 50-190 

 49-42 

     18,227,000

66

Giá máy bơm Ebara CDA 5.50T

380/90

4

5.5

 76.5-54 

 50-210 

 49-42 

     19,317,000

MÁY BƠM EBARA MATRIX  -  BƠM LY TÂM TRỤC NGANG NHIỀU TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304

 

67

Giá máy bơm Ebara MATRIX 3-6T/0.9

380/110

0.9

1.2

62.5-24

20-80

34-34

     12,626,000

68

Giá máy bơm Ebara MATRIX 3-9T/1.5

380/110

1.5

2

 94-36 

20-80

34-34

     16,805,000

69

Giá máy bơm Ebara MATRIX 3-9T/1.5M

220/110

1.5

2

 94-36 

20-80

34-34

     16,374,000

70

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-4T/0.9

380/110

0.9

1.2

 43-17.6 

 30-130 

42-34

     10,692,000

71

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-6T/1.3

380/110

1.3

1.8

 64.5-26.4 

 30-130 

42-34

     15,302,000

72

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-9T/2.2

380/110

2.2

3

 97-39.6 

 30-130 

42-34

     18,783,000

73

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-9T/2.2M

220/110

2.2

3

 97-39.6 

 30-130 

42-34

     20,099,000

74

Giá máy bơm Ebara MATRIX 10-4T/1.5

380/110

1.5

2

 44.5-11.6 

 60-250 

 49-42 

     14,582,000

75

Giá máy bơm Ebara MATRIX 10-6T/2.2

380/110

2.2

3

 66.5-17.4 

 60-250 

 49-42 

     18,775,000

76

Giá máy bơm Ebara MATRIX 10-6T/2.2M

220/110

2.2

3

 66.5-17.4 

 60-250 

 49-42 

     20,832,000

77

Giá máy bơm Ebara MATRIX 18-3T/2.2

380/110

2.2

3

 33-7.8 

 130-450 

 60-49 

     18,342,000

78

Giá máy bơm Ebara MATRIX 18-3T/2.2M

220/110

2.2

3

 33-7.8 

 130-450 

 60-49 

     20,462,000

79

Giá máy bơm Ebara MATRIX 18-5T/4

380/110

4

5.5

 55-13 

 130-450 

 60-49 

     26,291,000

MÁY BƠM EBARA CVM  - BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH-VỎ BƠM BẰNG INOX 304 VÀ CÁNH BẰNG NHỰA

 

80

Giá máy bơm Ebara CVM AM/12

220/40

0.9

1.2

 69-23.4 

 20-80 

 42-42 

     10,032,000

81

Giá máy bơm Ebara CVM AM/15

220/40

1.1

1.5

 80.5-27.3 

 20-80 

 42-42 

     10,613,000

82

Giá máy bơm Ebara CVM A/15

380/40

1.1

1.5

 80.5-27.3 

 20-80 

 42-42 

     11,253,000

83

Giá máy bơm Ebara CVM A/18

380/40

1.3

1.8

 94.5-28.8 

 20-80 

 42-42 

     11,646,000

84

Giá máy bơm Ebara CVM B/25

380/40

1.85

2.5

 98.5-41 

 30-120 

 42-42 

     14,449,000

MÁY BƠM EBARA EVM  - BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH-BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304- EVM-CHÂN INOX

 

85

Giá máy bơm Ebara EVM 3 4N5/0.55

380V

0.55

0.75

 33.4-13.2 

 20-75 

 34-34 

     19,603,000

86

Giá máy bơm Ebara EVM 3 11N5/1.1

380V

1.1

1.5

 92-36.3 

 20-75 

 34-34 

     30,054,000

87

Giá máy bơm Ebara EVM 3 13N5/1.5

380V

1.5

2

 109-43 

 20-75 

 34-34 

     31,654,000

88

Giá máy bơm Ebara EVM 3 15N5/1.5

380V

1.5

2

 125-49.5 

 20-75 

 34-34 

     33,808,000

89

Giá máy bơm Ebara EVM 5 22F5/4.0

380V

4

5.5

 206-80.5 

 40-130 

 42-42 

     50,503,000

90

Giá máy bơm Ebara EVM 10 15F5/5.5

380V

5.5

7.5

 162-69 

 75-250 

 49-49 

     74,709,000

91

Giá máy bơm Ebara EVM 10 20F5/7.5

380V

7.5

10

 216-92 

 75-250 

 49-49 

     79,000,000

92

Giá máy bơm Ebara EVM 32 1-0F5/2.2

380V

2.2

3

 21.7-9.7 

 200-700 

 76-76 

     63,487,000

93

Giá máy bơm Ebara EVM 32 2-0F5/4.0

380V

4

5.5

 43.5-19.4 

 200-700 

 76-76 

     69,319,000

94

Giá máy bơm Ebara EVM 32 3-1F5/5.5

380V

5.5

7.5

 62-24.5 

 200-700 

 76-76 

     81,540,000

95

Giá máy bơm Ebara EVM 32 3-3F5/5.5

380V

5.5

7.5

 55.5-26.1 

 200-600 

 76-76 

     82,011,000

96

Giá máy bơm Ebara EVM 32 4-1 F5/7.5

380V

7.5

10

 83.5-34.2 

 200-700 

 76-76 

     87,282,000

97

Giá máy bơm Ebara EVM 32 5-0F5/11

380V

11

15

 110-49 

 200-700 

 76-76 

    108,585,000

98

Giá máy bơm Ebara EVM 32 8-2F5/15

380V

15

20

 172-75 

 200-700 

 76-76 

    130,069,000

99

Giá máy bơm Ebara EVM 32 10-3F5/18.5

380V

18.5

25

 210-86.5 

 200-700 

 76-76 

    151,240,000

100

Giá máy bơm Ebara EVM 32 14-0F5/30

380V

30

40

 307-138 

 200-700 

 76-76 

    228,989,000

101

Giá máy bơm Ebara EVM 45 6-2F5/22

380V

22

30

 142-74.5 

 350-1000 

 90-90 

    175,863,000

102

Giá máy bơm Ebara EVM 45 7-0F5/30

380V

30

40

 181-108 

 350-1000 

 90-90 

    231,972,000

103

Giá máy bơm Ebara EVM 45 9-0F5/37

380V

37

50

 233-140 

 350-1000 

 90-90 

    249,913,000

104

Giá máy bơm Ebara EVM 64 5-0F5/30

380V

30

40

 135-81.5 

 500-1400 

 100-100 

    212,977,000

105

Giá máy bơm Ebara EVM 64 6-0F5/37

380V

37

50

 162-99 

 500-1400 

 100-100 

    227,667,000

106

Giá máy bơm Ebara EVM 64 6-2F5/30

380V

30

40

 151-83.5 

 500-1400 

 100-100 

    227,531,000

MÁY BƠM EBARA EVMS - BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH-BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 - CHÂN INOX

 

107

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 5N5Q1BEGE/0.55

380V

0.55

0.75

 35.2-20.8 

 20-75 

 34-34 

     19,780,000

108

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 11N5Q1BEGE/1.1

380V

1.1

1.5

 77.5-46 

 20-75 

 34-34 

     24,131,000

109

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 12N5Q1BEGE/1.1

380V

1.1

1.5

 84.5-50 

 20-75 

 34-34 

     24,916,000

110

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 13N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 91.5-54.5 

 20-75 

 34-34 

     27,270,000

111

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 15N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 106-62.5 

 20-75 

 34-34 

     28,055,000

112

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 17N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 120-71 

 20-75 

 34-34 

     29,378,000

113

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 19N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 134-79.5 

 20-75 

 34-34 

     30,522,000

114

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 21N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 148-47.5 

 20-75 

 34-34 

     31,711,000

115

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 23F5HQ1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 156-96 

 20-75 

 34-34 

     32,203,000

116

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 24F5HQ1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 169-100 

 20-75 

 34-34 

     32,697,000

117

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 27F5HQ1BEGE/3.0

380V

3

4

 190-113 

 20-75 

 34-34 

     39,043,000

118

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 7N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 63-35.7 

 40-130 

 42-42 

     23,816,000

119

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 10N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 90-51 

 40-130 

 42-42 

     25,588,000

120

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 11N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 98.5-56 

 40-130 

 42-42 

     27,203,000

121

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 12N5Q1BEGE/3.0

380V

3

4

 108-61 

 40-130 

 42-42 

     30,993,000

122

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 15N5Q1BEGE/3.0

380V

3

4

 135-76.5 

 40-130 

 42-42 

     33,504,000

123

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 19F5HQ1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 171-76.5 

 40-130 

 42-42 

     38,820,000

124

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 20F5HQ1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 179-102 

 40-130 

 42-42 

     39,088,000

125

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 23F5HQ1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 206-117 

 40-130 

 42-42 

     48,328,000

126

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 3N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 31.8-14.7 

 75-250 

 49-49 

     25,476,000

127

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 10N5Q1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 106-49 

 75-250 

 49-49 

     35,657,000

128

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 11N5Q1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 116-54 

 75-250 

 49-49 

     36,734,000

129

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 12N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 127-59 

 75-250 

 49-49 

     46,489,000

130

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 15N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 159-73.5 

 75-250 

 49-49 

     49,583,000

131

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 16F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 169-78.5 

 75-250 

 49-49 

     54,181,000

132

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 18F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 191-88.5 

 75-250 

 49-49 

     55,953,000

133

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 19F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 201-93.5 

 75-250 

 49-49 

     56,720,000

134

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 21F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 222-103 

 75-250 

 49-49 

     58,039,000

135

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 22F5HQ1BEGE/11

380V

11

15

 233-108 

 75-250 

 49-49 

     69,834,000

136

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 5N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 69-42 

 130-400 

 60-60 

     41,779,000

137

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 6N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 82.5-50.5 

 130-400 

 60-60 

     42,564,000

138

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 7N5Q1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 96.5-58.5 

 130-400 

 60-60 

     49,786,000

139

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 8N5Q1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 110-67 

 130-400 

 60-60 

     50,439,000

140

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 10N5Q1BEGE/11

380V

11

15

 138-84 

 130-400 

 60-60 

     64,991,000

141

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 11N5Q1BEGE/11

380V

11

15

 151-92.5 

 130-140  60-60  66,335,000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124

Mr.Kiên

0901 375 836