BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA NHẬP KHẨU ITALIA TẠI TPHCM

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM EBARA (NHẬP KHẨU ITALIA)

(Áp dụng từ 01/01/2017 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)

TT

Model

Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)

Công
 suất

Cột áp
M

Lưu lượng Lít/Phút

Đường kính Hút-xả

Gía bán đã bao gồm VAT 10%

Hình ảnh minh họa

KW

HP

MÁY BƠM EBARA CDX  - BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH- BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304, CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG

 

 

 

 

1

Giá máy bơm Ebara CDXM 70/05

220/60

0.37

0.5

20,7-15

20-90

 42-34

       6,091,000

2

Giá máy bơm Ebara CDX70/05

380/60

0.37

0.5

20,7-15

20-90

 42-34

       6,233,000

3

Giá máy bơm Ebara CDXM 90/10

220/60

0.75

1

30,3-19,5

20-110

42-34

       6,935,000

4

Giá máy bơm Ebara CDX 90/10

380/60

0.75

1

30,3-19,5

20-110

 42-34

       7,224,000

5

Giá máy bơm Ebara CDXM 120/07

220/60

0.55

0.75

20,5-12,5

50-180

 42-34

       7,069,000

6

Giá máy bơm Ebara CDX 120/07

380/60

0.55

0.7

20,5-12,5

50-180

 42-34

       7,069,000

7

Giá máy bơm Ebara CDXM 120/12

220/90

0.9

1.2

29,5-19,5

50-160

42-34

       8,402,000

8

Giá máy bơm Ebara CDX 120/12

380/90

0.9

1.2

29,5-19,5

50-160

 42-34

       8,758,000

9

Giá máy bơm Ebara CDXM 120/20

220/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

 49-34

     11,359,000

10

Giá máy bơm Ebara CDX 120/20

380/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

49-34

     11,559,000

11

Giá máy bơm Ebara CDXM 200/12

220/90

0.9

1.2

20.6-12.5

80-250

 49-34

       9,728,000

12

Giá máy bơm Ebara CDX 200/12

380/90

0.9

1.2

20.6-12.5

80-250

49-34

       9,830,000

13

Giá máy bơm Ebara CDXM 200/20

220/90

1.5

2

31-23

80-250

49-34

     11,248,000

14

Giá máy bơm Ebara CDX 200/20

380/90

1.5

2

80-250

80-250

49-34

     11,470,000

MÁY BƠM EBARA 2CDX - BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH-BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BẰNG INOX 304

 

15

Giá máy bơm Ebara 2CDX 70/10

380/60

0.75

1

38.5-27

20-80

 42-34

     10,736,000

16

Giá máy bơm Ebara 2CDX 70/12

380/60

0.9

1.2

44.5-30

20-80

42-34

     10,892,000

17

Giá máy bơm Ebara2 CDX 70/15

380/60

1.1

1.5

52.5-36.5

20-80

42-34

     12,137,000

18

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 70/15

220/60 

1.1

1.5

52.5-36.5

20-80

42-34

     12,226,000

19

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/15

380/60

1.1

1.5

42-30

40-150

 42-34

     12,626,000

20

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 120/15

220/60

1.1

1.5

42-30

40-150

42-34

     12,693,000

21

2Giá máy bơm Ebara CDX 70/20

380/60 

1.5

2

60-44

20-80

42-34

     12,848,000

22

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 70/20

220/60

1.5

2

60-44

20-80

42-34

     12,742,000

23

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/20

380/60

1.5

2

51.5-36.5

40-150

42-34

     14,360,000

24

Giá máy bơm Ebara 2CDXM 120/20

220/60

1.5

2

51.5-36.5

40-150

42-34

     14,827,000

25

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/30

380/60

2.2

3

59-44

40-150

42-34

     16,894,000

26

Giá máy bơm Ebara 2CDX 200/30

380/60

2.2

3

52-39.5

60-210

49-34

     16,894,000

27

Giá máy bơm Ebara 2CDX 120/40

380/60

3

4

68.5-52

40-150

42-34

     18,450,000

28

Giá máy bơm Ebara 2CDX 200/40

380/60

3

4

62.5-49

60-120

49-34

     18,450,000

29

Giá máy bơm Ebara 2CDX 200/50

380/60

3.7

5

71.5-57.5

60-210

49-34

     20,999,000

MÁY BƠM EBARA CD - BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - THÂN MOTOR VÀ BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304

 

30

Giá máy bơm Ebara CD 70/05

380/60

0.37

0.5

20.7-15

20-90

42-34

       7,847,000

31

Giá máy bơm Ebara CD 90/10

380/60

0.75

1

30.3-19.5

20-110

42-34

       9,358,000

30

Giá máy bơm Ebara CD 70/12

380/60

0.9

1.2

35-26.5

20-80

42-34

     11,003,000

31

Giá máy bơm Ebara CDM 90/10

220/60

1.75

1

30.3-19.5

20-110

42-34

       9,003,000

31

Giá máy bơm Ebara CD120/20

380/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

42-34

     14,715,000

32

Giá máy bơm Ebara CDM 120/20

220/90

1.5

2

37.5-28.6

50-160

42-34

     14,837,000

32

Giá máy bơm Ebara CD 200/20

380/90

1.5

2

31-23

80-250

49-34

     15,071,000

33

Giá máy bơm Ebara CDM 200/20

220/90

1.5

2

31-23

80-250

49-34

     15,164,000

MÁY BƠM EBARA JEX - BƠM TỰ MỒI- BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304

 

34

Giá máy bơm Ebara JEXM 100

220/60  

0.75

1

43-21

5-70

 42-34

       6,513,000

MÁY BƠM EBARA JES  - BƠM TỰ MỒI - THÂN MOTOR VÀ BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304

 

35

Giá máy bơm Ebara JESM 5

220/45

0.37

0.5

28-11.5

5-45

34-34

       5,513,000

36

Giá máy bơm Ebara JEM 100

220/45

0.75

1

43-21

5-70

42-34

       7,358,000

MÁY BƠM EBARA CMA  - BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG

 

 

 

37

Giá máy bơm Ebara CMA 0.50M

220/40

0.37

0.5

20-10.5

20-90

34-34

       3,379,000

38

Giá máy bơm Ebara CMA 0.50T

380/40

0.37

0.5

20-10.5

20-90

34-34

       3,379,000

39

Giá máy bơm Ebara CMA 0.75M

220/40

0.55

0.75

31.5-17.5

20-85

34-34

       4,446,000

40

Giá máy bơm Ebara CMA 0.75T

380/40

0.55

0.75

31.5-17.5

20-85

34-34

       4,446,000

41

Giá máy bơm Ebara CMA 1.00M

220/40

0.75

1

34.5-25.5

20-100

34-34

       4,624,000

42

Giá máy bơm Ebara CMA 1.00T

380/40

0.75

1

34.5-25.5

20-100

34-34

       4,801,000

43

Giá máy bơm Ebara CMA 1.50M

220/90

1.1

1.5

40.5-33

20-110

42-34

       7,758,000

44

Giá máy bơm Ebara CMA 1.50T

380/90

1.1

1.5

40.5-33

20-110

42-34

       7,558,000

45

Giá máy bơm Ebara +CMA 2.00M

220/90

1.5

2

47-38

20-120

42-34

       8,626,000

46

Giá máy bơm Ebara CMA 2.00T

380/90

1.5

2

47-38

20-120

42-34

       8,626,000

47

Giá máy bơm Ebara CMB 1.50M

220/90

1.1

1.5

22.4-16

100-280

60-42

       7,869,000

48

Giá máy bơm Ebara CMB 1.50T

380/90

1.1

1.5

22.4-16

100-280

60-42

       7,713,000

49

Giá máy bơm Ebara CMB 2.00M

220/90

1.5

2

28.7-21

100-28

60-42

       8,936,000

50

Giá máy bơm Ebara CMB 2.00T

380/90

1.5

2

 28.7-21 

 100-280 

 60-42 

       8,825,000

51

Giá máy bơm Ebara CMB 3.00T

380/90

2.2

3

 34.5-27 

 100-280 

 60-42 

       9,492,000

52

Giá máy bơm Ebara CMB 4.00T

380/90

3

4

 45-33.5 

 100-280 

 60-42 

     14,760,000

53

Giá máy bơm Ebara CMB 5.50T

380/90

4

5.5

 54-43 

 100-280 

 60-42 

     16,671,000

54

Giá máy bơm Ebara CMD 3.00T

380/90

2.2

3

 15.4-8.5 

 300-1000 

 76-76 

       9,531,000

55

Giá máy bơm Ebara CMD 4.00T

380/90

3

4

 17.8-10.4 

 300-1100 

 76-76 

     12,898,000

MÁY BƠM EBARA CDA - BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG

 

56

Giá máy bơm Ebara CDA 0.75M

220/40

0.55

0.75

 33-17 

 20-80 

 34-34 

       5,802,000

57

Giá máy bơm Ebara CDA 0.75T

380/40

0.55

0.75

 33-17 

 20-80 

 34-34 

       6,250,000

58

Giá máy bơm Ebara CDA 1.00M

220/40

0.74

1

 39.5-21 

 20-90 

 34-34 

       6,380,000

59

Giá máy bơm Ebara CDA 1.00T

380/40

0.74

1

 39.5-21 

 20-90 

 34-34 

       6,491,000

60

Giá máy bơm Ebara CDA 1.50M

220/90

1.1

1.5

 50.8-27.5 

 20-100 

 42-34 

       9,936,000

61

Giá máy bơm Ebara CDA 1.50T

380/90

1.1

1.5

 50.8-27.5 

 20-100 

 42-34 

       9,936,000

62

Giá máy bơm Ebara CDA 2.00M

220/90

1.5

2

 60.5-32.5 

 20-110 

 42-34 

     10,647,000

63

Giá máy bơm Ebara CDA 2.00T

380/90

1.5

2

 60.5-32.5 

 20-110 

 42-34 

     10,625,000

64

Giá máy bơm Ebara CDA 3.00T

380/90

2.2

3

 60.5-32 

 40-140 

 42-34 

     12,845,000

65

Giá máy bơm Ebara CDA 4.00T

380/90

3

4

 67-48 

 50-190 

 49-42 

     18,227,000

66

Giá máy bơm Ebara CDA 5.50T

380/90

4

5.5

 76.5-54 

 50-210 

 49-42 

     19,317,000

MÁY BƠM EBARA MATRIX  -  BƠM LY TÂM TRỤC NGANG NHIỀU TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304

 

67

Giá máy bơm Ebara MATRIX 3-6T/0.9

380/110

0.9

1.2

62.5-24

20-80

34-34

     12,626,000

68

Giá máy bơm Ebara MATRIX 3-9T/1.5

380/110

1.5

2

 94-36 

20-80

34-34

     16,805,000

69

Giá máy bơm Ebara MATRIX 3-9T/1.5M

220/110

1.5

2

 94-36 

20-80

34-34

     16,374,000

70

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-4T/0.9

380/110

0.9

1.2

 43-17.6 

 30-130 

42-34

     10,692,000

71

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-6T/1.3

380/110

1.3

1.8

 64.5-26.4 

 30-130 

42-34

     15,302,000

72

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-9T/2.2

380/110

2.2

3

 97-39.6 

 30-130 

42-34

     18,783,000

73

Giá máy bơm Ebara MATRIX 5-9T/2.2M

220/110

2.2

3

 97-39.6 

 30-130 

42-34

     20,099,000

74

Giá máy bơm Ebara MATRIX 10-4T/1.5

380/110

1.5

2

 44.5-11.6 

 60-250 

 49-42 

     14,582,000

75

Giá máy bơm Ebara MATRIX 10-6T/2.2

380/110

2.2

3

 66.5-17.4 

 60-250 

 49-42 

     18,775,000

76

Giá máy bơm Ebara MATRIX 10-6T/2.2M

220/110

2.2

3

 66.5-17.4 

 60-250 

 49-42 

     20,832,000

77

Giá máy bơm Ebara MATRIX 18-3T/2.2

380/110

2.2

3

 33-7.8 

 130-450 

 60-49 

     18,342,000

78

Giá máy bơm Ebara MATRIX 18-3T/2.2M

220/110

2.2

3

 33-7.8 

 130-450 

 60-49 

     20,462,000

79

Giá máy bơm Ebara MATRIX 18-5T/4

380/110

4

5.5

 55-13 

 130-450 

 60-49 

     26,291,000

MÁY BƠM EBARA CVM  - BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH-VỎ BƠM BẰNG INOX 304 VÀ CÁNH BẰNG NHỰA

 

80

Giá máy bơm Ebara CVM AM/12

220/40

0.9

1.2

 69-23.4 

 20-80 

 42-42 

     10,032,000

81

Giá máy bơm Ebara CVM AM/15

220/40

1.1

1.5

 80.5-27.3 

 20-80 

 42-42 

     10,613,000

82

Giá máy bơm Ebara CVM A/15

380/40

1.1

1.5

 80.5-27.3 

 20-80 

 42-42 

     11,253,000

83

Giá máy bơm Ebara CVM A/18

380/40

1.3

1.8

 94.5-28.8 

 20-80 

 42-42 

     11,646,000

84

Giá máy bơm Ebara CVM B/25

380/40

1.85

2.5

 98.5-41 

 30-120 

 42-42 

     14,449,000

MÁY BƠM EBARA EVM  - BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH-BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304- EVM-CHÂN INOX

 

85

Giá máy bơm Ebara EVM 3 4N5/0.55

380V

0.55

0.75

 33.4-13.2 

 20-75 

 34-34 

     19,603,000

86

Giá máy bơm Ebara EVM 3 11N5/1.1

380V

1.1

1.5

 92-36.3 

 20-75 

 34-34 

     30,054,000

87

Giá máy bơm Ebara EVM 3 13N5/1.5

380V

1.5

2

 109-43 

 20-75 

 34-34 

     31,654,000

88

Giá máy bơm Ebara EVM 3 15N5/1.5

380V

1.5

2

 125-49.5 

 20-75 

 34-34 

     33,808,000

89

Giá máy bơm Ebara EVM 5 22F5/4.0

380V

4

5.5

 206-80.5 

 40-130 

 42-42 

     50,503,000

90

Giá máy bơm Ebara EVM 10 15F5/5.5

380V

5.5

7.5

 162-69 

 75-250 

 49-49 

     74,709,000

91

Giá máy bơm Ebara EVM 10 20F5/7.5

380V

7.5

10

 216-92 

 75-250 

 49-49 

     79,000,000

92

Giá máy bơm Ebara EVM 32 1-0F5/2.2

380V

2.2

3

 21.7-9.7 

 200-700 

 76-76 

     63,487,000

93

Giá máy bơm Ebara EVM 32 2-0F5/4.0

380V

4

5.5

 43.5-19.4 

 200-700 

 76-76 

     69,319,000

94

Giá máy bơm Ebara EVM 32 3-1F5/5.5

380V

5.5

7.5

 62-24.5 

 200-700 

 76-76 

     81,540,000

95

Giá máy bơm Ebara EVM 32 3-3F5/5.5

380V

5.5

7.5

 55.5-26.1 

 200-600 

 76-76 

     82,011,000

96

Giá máy bơm Ebara EVM 32 4-1 F5/7.5

380V

7.5

10

 83.5-34.2 

 200-700 

 76-76 

     87,282,000

97

Giá máy bơm Ebara EVM 32 5-0F5/11

380V

11

15

 110-49 

 200-700 

 76-76 

    108,585,000

98

Giá máy bơm Ebara EVM 32 8-2F5/15

380V

15

20

 172-75 

 200-700 

 76-76 

    130,069,000

99

Giá máy bơm Ebara EVM 32 10-3F5/18.5

380V

18.5

25

 210-86.5 

 200-700 

 76-76 

    151,240,000

100

Giá máy bơm Ebara EVM 32 14-0F5/30

380V

30

40

 307-138 

 200-700 

 76-76 

    228,989,000

101

Giá máy bơm Ebara EVM 45 6-2F5/22

380V

22

30

 142-74.5 

 350-1000 

 90-90 

    175,863,000

102

Giá máy bơm Ebara EVM 45 7-0F5/30

380V

30

40

 181-108 

 350-1000 

 90-90 

    231,972,000

103

Giá máy bơm Ebara EVM 45 9-0F5/37

380V

37

50

 233-140 

 350-1000 

 90-90 

    249,913,000

104

Giá máy bơm Ebara EVM 64 5-0F5/30

380V

30

40

 135-81.5 

 500-1400 

 100-100 

    212,977,000

105

Giá máy bơm Ebara EVM 64 6-0F5/37

380V

37

50

 162-99 

 500-1400 

 100-100 

    227,667,000

106

Giá máy bơm Ebara EVM 64 6-2F5/30

380V

30

40

 151-83.5 

 500-1400 

 100-100 

    227,531,000

MÁY BƠM EBARA EVMS - BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH-BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 - CHÂN INOX

 

107

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 5N5Q1BEGE/0.55

380V

0.55

0.75

 35.2-20.8 

 20-75 

 34-34 

     19,780,000

108

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 11N5Q1BEGE/1.1

380V

1.1

1.5

 77.5-46 

 20-75 

 34-34 

     24,131,000

109

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 12N5Q1BEGE/1.1

380V

1.1

1.5

 84.5-50 

 20-75 

 34-34 

     24,916,000

110

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 13N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 91.5-54.5 

 20-75 

 34-34 

     27,270,000

111

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 15N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 106-62.5 

 20-75 

 34-34 

     28,055,000

112

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 17N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 120-71 

 20-75 

 34-34 

     29,378,000

113

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 19N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 134-79.5 

 20-75 

 34-34 

     30,522,000

114

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 21N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 148-47.5 

 20-75 

 34-34 

     31,711,000

115

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 23F5HQ1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 156-96 

 20-75 

 34-34 

     32,203,000

116

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 24F5HQ1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 169-100 

 20-75 

 34-34 

     32,697,000

117

Giá máy bơm Ebara EVMS 3 27F5HQ1BEGE/3.0

380V

3

4

 190-113 

 20-75 

 34-34 

     39,043,000

118

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 7N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 63-35.7 

 40-130 

 42-42 

     23,816,000

119

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 10N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 90-51 

 40-130 

 42-42 

     25,588,000

120

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 11N5Q1BEGE/2.2

380V

2.2

3

 98.5-56 

 40-130 

 42-42 

     27,203,000

121

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 12N5Q1BEGE/3.0

380V

3

4

 108-61 

 40-130 

 42-42 

     30,993,000

122

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 15N5Q1BEGE/3.0

380V

3

4

 135-76.5 

 40-130 

 42-42 

     33,504,000

123

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 19F5HQ1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 171-76.5 

 40-130 

 42-42 

     38,820,000

124

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 20F5HQ1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 179-102 

 40-130 

 42-42 

     39,088,000

125

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 23F5HQ1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 206-117 

 40-130 

 42-42 

     48,328,000

126

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 3N5Q1BEGE/1.5

380V

1.5

2

 31.8-14.7 

 75-250 

 49-49 

     25,476,000

127

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 10N5Q1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 106-49 

 75-250 

 49-49 

     35,657,000

128

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 11N5Q1BEGE/4.0

380V

4

5.5

 116-54 

 75-250 

 49-49 

     36,734,000

129

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 12N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 127-59 

 75-250 

 49-49 

     46,489,000

130

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 15N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 159-73.5 

 75-250 

 49-49 

     49,583,000

131

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 16F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 169-78.5 

 75-250 

 49-49 

     54,181,000

132

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 18F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 191-88.5 

 75-250 

 49-49 

     55,953,000

133

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 19F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 201-93.5 

 75-250 

 49-49 

     56,720,000

134

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 21F5HQ1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 222-103 

 75-250 

 49-49 

     58,039,000

135

Giá máy bơm Ebara EVMS 10 22F5HQ1BEGE/11

380V

11

15

 233-108 

 75-250 

 49-49 

     69,834,000

136

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 5N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 69-42 

 130-400 

 60-60 

     41,779,000

137

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 6N5Q1BEGE/5.5

380V

5.5

7.5

 82.5-50.5 

 130-400 

 60-60 

     42,564,000

138

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 7N5Q1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 96.5-58.5 

 130-400 

 60-60 

     49,786,000

139

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 8N5Q1BEGE/7.5

380V

7.5

10

 110-67 

 130-400 

 60-60 

     50,439,000

140

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 10N5Q1BEGE/11

380V

11

15

 138-84 

 130-400 

 60-60 

     64,991,000

141

Giá máy bơm Ebara EVMS 15 11N5Q1BEGE/11

380V

11

15

 151-92.5 

 130-140  60-60  66,335,000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Thu Thảo

0901.456.011

Ms. Thu Trang

0907.909.163

Mr.Tân

0903.618.622

Ms. Ngọc

0931.345.266