Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Phương

0909 576 506 - 028 6264 3049

Ms.Duyên

01687 344 399 - 028 6264 3010

TAIKO

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-50 1.1KW

Giá: 27.830.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-80 2.2KW

Giá: 37.020.000 VNĐ

2 copy

Máy thổi khí Taiko SSR-100 4KW

Giá: 45.180.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Phương

0909 576 506 - 028 6264 3049

Ms.Duyên

01687 344 399 - 028 6264 3010